დაგეგმილი იმპლანტაცია

ჩვენი კომპიუტერიზებული მხარდაჭერის სამსახურის საშუალებით, მკურნალ ექიმს შეუძლია მიიღოს წდომა საკუთარი პაციენტების შესახებ მთელ ინფორმაციაზე, რომელიც ინახება დაწესებულების ციფრულ პროდუქტებში. მოცემული სერვისი ეფუძნება ყველა მონაცემის ინტეგრირებულ შეგროვებას CT-Dent-ის დაწესებულებების მიერ.